Informasjon

Informasjon:

Barnehagen har 10 helplasser fra 0 – 6 år. Vi har også tilbud om deltidsplasser.

Åpningstider:

Mandag – fredag fra 07.00 – 17.00

Barnehagen har stengt hele juli måned, romjula og «den stille uke» i påsken.

Ellers er det 5 planleggingsdager i året. Disse dagene er det mulig å ta ut til kompetansebygging og/eller annet til beste for barnehagen. Hvis disse dagene skal brukes, vil dere foreldre/foresatte få beskjed om dette god tid i forkant.

Foreldrebetaling:

Vi følger kommunens satser. Per i dag er prisen for helplass kroner 2990,-

Det er 30 % moderasjon for søsken.

I tillegg kommer kostpenger på kroner 250 per måned. Disse dekker ett hovedmåltid og et fruktmåltid per dag.

Søknad om plass i Inderøy familiebarnehage:

Det er felles opptak for private og kommunale barnehager i Inderøy. Opptak skjer en gang i året – med søknadsfrist i mars måned. (Så fremt det er ledige plasser er det ellers i året anledning å søke om plass)

Søknadsskjema finnes på Inderøy kommunes hjemmeside.

Kontaktperson for barnehagen:

Tina Leinan, tlf. 41522621

epost: tina.pedersen.leinan@ntebb.no