Ansatte

Ansatte i Inderøy familiebarnehage:

Tina – eier, styrer og pedagogisk leder

Stig – eier

Turid – assistent

August – assistent og webansvarlig

Siren – assistent