Om oss

Inderøy familiebarnehage har eksistert og har/har hatt samme eier og driver hele tiden. Vi startet med en-avdelingstilbud, det vil si 5 helplasser. For noen år siden ble tilbudet utvidet til 10 helplasser.

Vi er en liten enhet, og mener derfor at barnehagen er spesielt godt egnet for de minste barna. Det er lett å få oversikten, så vel for ungene som for oss voksne. Vi er en stabil arbeidsstokk med lite fravær. Dermed møter ungene de samme voksne hver gang de kommer i barnehagen.

For oss i barnehagen er samhold, tillit, toleranse, vennskap og trygghet viktig. Vi mener at små grupper gir trygge barn, og trygge barn fungerer bedre i større grupper, altså for å bli trygg må man føle seg trygg. Det mener vi at vi kan bidra med i vår lille, oversiktlige enhet.